دیدآرت

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

sf-2-(0-00-02-24)
بعد از مدت های مدید که مشغول کار روی پوستر های "تا قاف" بودیم، امروز یکمی بیکار شدم گفتم یه تیکه از تیتراژ فیلم sky fall (آخرین مجموعه از سری جیمز باند) رو اتود کنم.
desret
وقتی برگشتم و در میان تاریک روشن  جایگاه سوخت، مرد جوان را دیدم که سراسیمه به سمتم می آید اتفاقات روی سکو برایم تداعی شد.