دیدآرت

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

چند روزی برای تنوع و قسمتی هم از سر اجبار با خونواده رفتیم مازندران. رفتنمون مصادف شد با بارندگی و طوفان و ...
واقعا تجربه خوبی بود.از رفتنمون تو ابرهای گیر کرده در پشت دیوار البرز تا شبکه های کارتی ماهواره ویلا و الخ
این هم دستاورد ما از سفر

 دریای مطلاطم و آرامش این کشتی اون وسط یه حس عجیبی رو ایجاد کرده بود