دیدآرت

۲ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

پرواز شبانه استخراج زوایای پنهان زندگی است از دنیایی ماشینی و به ظاهر غیر انسانی...

موفقیت و عمق زیاد شخصیت پردازی حاصل تجربه بی واسطه نویسنده است از دنیای پرواز

16

قبل تر که منزل نزدیک فرودگاه مهرآباد بود بعضی اوقات همینجوری و بعضی اوقات هم از رو دلتنگی میرفتم کنار حصار فرودگاه و به بلند شدن و نشستنشون هواپیماها نگاه میکردم.