دیدآرت

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است


جمعه بود که با چند تا از رفقا رفتیم کوه. از قضا یکی از بچه ها(روح الله خسروی نژاد) با خودش یه کتاب هم آورده بود. دیدیم دوربین هست، صخره هم هست، حس و حالشم که هست! چند تا عکس گرفتیم با ایده پوستر روحیه بره کتاب. ایده مون این بود که یه کوه نورد داره رو قله کتاب می خونه.


پ ن : بیاد رفیق عزیزمون حسین احمدی سخا که جایی فراتر از حس ما داره به راه و سیرش ادامه می ده

پ ن :وقت تنهایی، هنوز باورم نمی شه که رفته. مثل یه خواب می مونه. خوابی که آروم آروم تبدیل به واقعیت می شه. واقعیتی از سر اجبار پذیرفتنی

پ ن : مرگ یه رفیق می تونه هدیه ای برای رفیق هنوز زنده اش باشه که بیشتر به فکر خودش باشه و ببینه چی داره میبره اون ور